Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 08:45

Tôi qua biết mấy ngả đường
Vẫn không quên được nỗi buồn riêng em
Nỗi buồn người tôi lỡ quen
Và tôi những muốn lỡ quên bao lấn


1991

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996