Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 07:57

Tôi không nhớ hết nhà tôi nữa
Thác Bà, Phả Lại, rồi Sông Đà...
I-a-ly đấy, nhà tôi đấy
Em có vô tình phút ghé qua?


1994

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996