Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:52

Mưa xuân bay sớm qua sông vắng
Lũ mới tràn, dòng chưa kịp xanh
Em có là mưa xin trở lại
Đón em trong vắt một dòng này


1986

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996