Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 09:17

Nếu là ghế, tôi có đời - sống - ghế
Là bàn thôi, tôi có kiếp - sống - bàn
Riêng số phận quan tài sinh ra là để chết
Vậy mà có khi đời mang ngọc dát cho tôi!


1980

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996