Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 08:01

Lặng thắm dần lên trong mưa bụi
Những cành khô lạnh buổi tàn đông
Ta ước là mưa về quê cũ
Lặng thắm môi em, thắm cánh đồng


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996