Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2010 22:26

Sở Hoài Vương lên ngôi, đày Người đi Hán Bắc
Khoảnh Tương Vương lên ngôi, đày Người đi Giang Nam
Khoảnh, Sở đều là Vương; lẽ nào Người không biết
Ly Tao lạnh và buồn như nước Mịch La giang


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội nhà văn, 1999