Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:31

Giao thừa ơi sao lại dài đến thế
Qua cả rồi giờ Ngọ của ngày sau!
Người chẳng thể thăm ta. Thăm người ta chẳng thể
Giao thừa ơi dài đến bao giờ!


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996