Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:29

Không hiểu sao lâu nay
Nhìn gò đất nơi nao tôi cũng thấy như một... nấm mồ!
Dẫu nhiều người bảo tôi đời đâu buồn đến thế
Hay là do những cuộc chiến tranh thường kéo dài quá thể
Nối tiếp nhau trên mặt đất này!

Hay là tại đời người chỉ thấp thoáng mây bay
Nhanh đến nỗi người nọ tiếp người kia xương cốt còn nguyên đấy!
Hay là có luân hồi khiến cho ai cũng thấy
Vẫn còn nguyên mộ mình khi mình đã hoá sinh?

Ôi cho dẫu đã sang nhiều kiếp khác rồi
Người còn muốn trả nợ nần kiếp trước
Người còn thấy những gì hôm nay mất, được
Là từ những kiếp nào từng được, mất mà thôi!

Tôi thắp hương cho người
mà ngỡ
thắp cho tôi!


4/2015

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017