Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 08:43

Dẫu là lửa vẫn chỉ là tăm tối
Khi cháy từ hoả ngục mênh mông
Nhưng lạ sao tất thảy mọi thiên đường vẫn mịt mù sương khói
Còn ai buồn trần thế đốt rơm không?


1939

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996