Em đẹp đến... xa lạ
Em về bản nào đây?
Mây thẫn thờ như núi
Núi thẫn thờ như mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]