Em đẹp đến... xa lạ
Em về bản nào đây?
Mây thẫn thờ như núi
Núi thẫn thờ như mây


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004