Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:13

Ai nỡ bắt em gái bán hoa tang phải có bộ mặt buồn
Buồn mãi vậy, làm sao em sống nổi!
Xin cứ giữ nụ cười cho những người đến cõi
Dằng dặc một kiếp người được mấy nụ cười đâu!


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996