Ta không phải tình nhân sao lọt vào thương nhớ
Không là sông sao gửi lại bến bờ
Ta-vách-núi-chỉ ngàn đời rêu phủ
Ước một lần thay giấy khắc thành thơ!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999