Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2016 14:59

Giữa vần vũ như mây những vân đá trên mặt hoa cương bàn ăn nhà tôi
Có giọt đá long lanh như máu rỏ
Giá người chậm không đào chừng vài ngàn năm nữa
Thì giọt đá long lanh kia hoá hồng ngọc cho người


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996