Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 08:00

Sẽ đến một ngày nơi đây không còn nữa
Cả một trời thác đổ giữa rừng thiêng
Trong điện sáng xin đừng quên đốt lửa
Ôi thác trời thăm thẳm giọng cồng chiêng...


1994

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996