Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 08:20

Tặng N.D

Khi rượu ngoại, khi thuốc lào
Đông Tây chi vẫn ba đào nhân gian
Khi sang cả, lúc cơ hàn
Thiên tư đến độ, ương gàn đến thân...


1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996