Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 14:57

Đắm nhìn xa, núi như em nằm ngủ
Lỡ chân gần chỉ còn đá mà thôi!
Không có lẽ quay về nơi đứng cũ
Buồn nào hơn hoá đá mọi chân trời


1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996