Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:39

Nóng quá ta tìm sang xứ lạnh
Bây giờ lạnh quá ta về đây
Cho ta một chỗ trong một quán
Ngồi bao lâu cho thấu vơi đầy


1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996