Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 09:10

Phượng vĩ bùng như lửa
Đúng là con mặt trời!
Thế còn đêm, hoa sữa?
Tím trời bằng lăng rơi?


1986

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996