Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 08:03

Tặng H.T

Em mãi là xa nhất
Bè bạn mãi xa xăm
Chiều nao cũng phảng phất
Như một chiều cuối năm


1991

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996