Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 08:10

Em thương buổi chiều xa ấy
Hay chiều xa thương em xa
Mà chiều chiều sau sương giá
Ánh lên chút ráng chiều pha


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996