Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 08:12

Khi nào lại được đợi chờ
Nơi ta thường hẹn bây giờ ai qua
Người ta. Toàn những người ta
Chiều tôi đợi mãi chỉ là chiều không


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996