Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2010 00:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/01/2017 10:26

Những con tàu ngày một đúng giờ hơn
Đưa người đi, đón người về, mãi mãi...
Riêng có một con tàu chưa một lần trở lại
Là con tàu ngày ấy tiễn em đi


1992

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996