Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 20:03

Bây giờ năm tháng vẫn qua
Xót thương lần lữa lại là xót thương

Bây giờ lật khúc đoạn trường
Mới hay xưa cũng dặm đường đó thôi

Ngang đầu một đoá sao rơi
Thuở thơ ngây bảo đổi ngôi trên trời

Bao năm thì gọi một thời
Một thời dài mấy kiếp người, người ơi

Hỡi thời yêu dấu của tôi
Còn không? Sao một kiếp người vẫn đây?

Rưng rưng tôi nâng bàn tay
của bây giờ, của tháng ngày thẳm xa...


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996