Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 20:11

Đất còn đỏ, cây còn xanh
Chiếc cầu năm ấy gập gành còn không?

Một câu hỏi thật lạ lùng
Ai ngơ ngẩn giữa một vùng sông xa
Chiếc cầu lớn đã lao qua
Và thành phố nữa như là đã lâu...

Vậy mà từ đáy dòng sâu
Còn như hiển hiện chiếc cầu ngày xưa
Một ngọn đèn giữa gió mưa
Áo cài xanh lá. Ai vừa qua nhanh...

Đất còn đỏ, cây còn xanh
Chiếc cầu năm ấy gập gành còn không?

Một thời sông nào cũng nông
Núi nào cũng thấp, đường không bến bờ
Một thời lắm đợi nhiều chờ
Thiết tha cả những hững hờ của ai!
Một thời mơ có một mai
Được cầm bể rộng sông dài tặng em...


1982

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996