Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 07:50

Tôi không dám nói to: Chiều nay thung lũng đẹp
Nắng rực vàng rồi tím biếc lòng thung!
Mai tôi sẽ về xuôi. Còn em thì ở lại
Nắng rực vàng rồi tím biếc lòng thung!...


1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996