Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2010 22:30

"Lệ nhân hành" hay "Binh xa hành" đều là lệ!
Theo xe vua về Thục gập ghềnh sao
Chạm chén Lý tiên thi bằng rượu... chịu!
Tiền ta ư? Bị cướp ở Thạch Hào


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội nhà văn, 1999