Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 08:59

Những muốn đem thơ trang trải nợ
Nào ngờ nghi ngút chút lửa rơm
Câu thơ tuyệt tác ngâm cho vợ
Chén rượu hào hoa nhắm với cowm


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996