http://baicadicungnamthan...du-kich-long-phu-525.html

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)