Tôi chưa có mối tình nào ở đây
Cũng không có một ai mà chờ đợi
Sao sông Cầu vẫn lay hồn tôi mãi
Chưa kịp về lòng đã nhớ thương

Suốt sông Cầu bạt ngàn dừa xanh
Muối trắng xoá dạt dào cơn gió mặn
Lãng mạn chưa qua những ngày lửa trận
Vẫn dừa xanh. Vẫn muối trắng. Nao lòng

Sẽ qua nhiều thành phố với dòng sông
Lúc cay đắng lại nhớ về phố nhỏ
Dù không một mảnh tình riêng ở đó
Sông Cầu ơi, sông Cầu


Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998