http://baicadicungnamthan...tien-ve-sai-gon-2518.html

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)