Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 10:18

天長府

綠暗紅稀倍寂寥,
霽雲吞雨土花銷。
齋堂講後僧歸院,
江館更初月上橋。
三十仙宮橫夜榻,
八千香剎動春潮。
普明風景渾如昨,
彷彿羹墻入夢饒。

 

Thiên Trường phủ

Lục ám hồng hi bội tịch liêu
Tễ vân thôn vũ thổ hoa tiêu.
Trai đường giảng hậu tăng quy viện,
Giang quán canh sơ nguyệt thượng kiều.
Tam thập tiên cung hoành dạ tháp,
Bát thiên hương sát động xuân triều.
Phổ Minh phong cảnh hồn như tạc,
Phảng phất canh tường nhập mộng nhiêu.

 

Dịch nghĩa

Màu xanh sẫm, màu đỏ thưa, cảnh đêm vắng vẻ,
Mây quang, mưa tạnh ngấn bùn đất cũng mất sạch.
Trên trai đường, giảng kinh xong, các sư về viện,
Quán bên sông, mới canh đầu trăng đã lên cầu.
Ba mươi cung tiên đặt giường ngủ la liệt,
Tám nghìn ngọn tháp thơm khua động nước triều mùa xuân.
Phong cảnh chùa Phổ Minh vẫn như trước,
Phảng phất trong chiêm bao hình dáng vua cha như trông tường thấy bóng, ăn canh thấy hình.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Lục rậm, hồng thưa cảnh quạnh hiu,
Mây quang, mưa tạnh đất tan rêu.
Phòng trai giản đoạn, sư về viện,
Cầu bến canh đầu, bóng nguyệt treo.
Ba chục cung tiên, giường ngủ đặt,
Tám nghìn bóng tháp, nước triều reo,
Phổ Ninh phong cảnh, chùa như cũ,
Trong giấc mơ màng Thuấn thấy Nghiêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Hồng thưa lục rậm vắng hiu,
Mây quang, mưa tạnh bóng rêu lờ mờ.
Giảng xong sư trở về chùa,
Quán sông, canh một, trăng nhô lên cầu.
Ba mươi cung tiên nhiệm màu,
Tám nghìn bóng tháp xuân triều nước lên.
Phổ Minh phong cảnh xưa in
Trong mơ còn thấy bóng hình Tiên Vương

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Xanh thẫm đỏ thưa thật cô liêu
Mây tan mưa tạnh ngấn bùn tiêu
Thư phòng sau giảng sư về viện
Cầu quán canh đầu bóng trăng treo
Ba chục cung tiên giường xuân trải
Tám nghìn bóng tháp động con triều
Phổ Minh phong cảnh đều như trước
Phảng phất bóng hình mộng Thuấn, Nghiêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồng thưa, lục rậm quạnh hiu
Mây tan, mưa tạnh ngấn rêu sạch bùn
Kinh xong đường viện bước lần
Đầu canh bến quán bóng trăng soi cầu
Cung tiên giường ngủ chật rồi
Tháp thơm nghìn ngọn sóng triều gọi xuân
Phổ Minh chùa cũ như in
Trong mơ phảng phất thấy hình Thuấn Nghiêu

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lục sẫm đỏ thưa cảnh quạnh hiu,
Mây quang mưa tạnh sạch bùn tiêu.
Trai đường xong giảng sư về viện,
Sông quán đầu canh trăng chiếu nhiều.
Ba chục điện tiên giường đã trải,
Tám nghìn ngọn tháp động xuân triều.
Phổ Minh phong cảnh còn như trước,
Phảng phất bóng hình Thuấn thấy Nghiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời