早梅其一

五出圓芭金撚鬚,
珊瑚沉影海鱗浮。
箇三冬白枝前面,
些一辨香春上頭。
甘露流芳癡蝶醒,
夜光如水渴禽愁。
姮娥若識花佳處,
桂冷蟾寒只麼休。

 

Tảo mai kỳ 1

Ngũ xuất viên ba kim niễn tu,
San hô trầm ảnh hải lân phù.
Cá tam đông bạch chi tiền diện,
Tá nhất biện hương xuân thượng đầu.
Cam lộ lưu phương si điệp tỉnh,
Dạ quang như thuỷ khát cầm sầu.
Hằng Nga nhược thức hoa giai xứ
Quế lãnh thiềm hàn chỉ ma hưu!

 

Dịch nghĩa

Năm cánh hoa tròn nhị điểm vàng,
[Như] bóng san hô chìm, [như] vảy cá biển nổi.
Cành hoa trắng xoá suốt trong ba tháng đông,
Sang đầu xuân chỉ còn loáng thoáng một vài cánh thơm nhẹ.
Móc ngọt chảy mùi thơm làm chú bướm si ngây tỉnh giấc,
ánh sáng ban đêm như nước khiến con chim khát buồn rầu.
Nếu Hằng Nga biết được vẻ đẹp thanh nhã của hoa mai,
Thì có ưa gì cây quế với cung thiềm lạnh lẽo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Năm cánh hoa tròn, vàng nhị phô,
Nổi nênh vảy cá, chìm san hô.
Đông ba tháng trải, cành khoe trắng,
Xuân một làn thơm, nhánh nhẹ đưa.
Đêm ngỡ nước trong, chim cháy cổ,
Sương lừng hương ngát, bướm tan mơ
Hằng Nga như biết đây hoa đẹp,
Quế lạnh cung Thiềm, há mến ưa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Mạnh Thát

Vàng điểm tua hoa năm cánh tròn
San hô chìm bóng vẩy phô tuôn
Ba đông cành trắng hoa khoe trước
Một nén hương xuân nhánh hãy còn
Cam lộ ngát thơm say bướm tỉnh
Dạ quang tựa nước khát chim buồn
Hằng nga nếu biết đây hoa đẹp
Quế lạnh cung Thiềm thôi ở luôn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Năm cánh xoè tròn nhuỵ vàng phô
Vảy cá nổi trên cành san hô
Ba tháng đông dài cành trơ trắng
Đầu xuân hương nhẹ cánh hoa thưa
Sương ngọt đọng thơm ngây bướm tỉnh
Ánh đêm như nước chim khát chờ
Hằng Nga nếu biết miền hoa đẹp
Cây quế cung thiềm lạnh còn mơ?

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chìm nét san hô, vảy cá dương
Hoa tròn năm cánh, nhị khoe vàng
Đầu xuân phảng phất mùi hương nhẹ
Trắng muốt màu hoa suốt mấy đông
Tỉnh mộng bướm si mùi móc ngọt
Thêm buồn chim dại nước trời đêm
Chốn nầy hoa đẹp Hằng Nga biết
Cành quế ưa chi lạnh lẽo thềm

73.71
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm cánh hoa tròn điểm nhị vàng,
San hô chìm bóng vảy cá mang.
Đông dài ba tháng hoa còn trắng,
Thơm nhẹ đầu xuân cánh hoa tàn.
Móc ngọt đọng thơm ngây bướm tỉnh,
Sáng đêm tựa nước khát chim than.
Hằng Nga nếu biết hoa mai đẹp,
Cây quế thích gì thềm điện hàn.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Hoa tròn năm cánh, nhị điểm vàng,
Như san hô dọc, vảy cá ngang.
Cành hoa trắng xoá, đông ba tháng,
Loáng thoáng chùm vui, Tết nhất sang.
Bươm bướm si ngây hương thơm mịn,
Chóc chim thờ thẫn ánh dạ quang.
Hẳng Nga nếu biết mai tuyệt đẹp,
Cung thiềm, cội quế ắt chẳng màng.

25.00
Trả lời