15.00
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Trần

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2006 06:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/08/2006 06:34

第三會

裊麻谷
罪乙乑空
法學吏通
纏性瞶罵落邪道
所命學朱沛正宗
㐱孛羅峼舍諳坙隊機馬祖
忘財對色乙尋朱沛退龐公
盎資財性瞶莊貪呵為於歳鷂安子
譤聲色念停莊轉路之憹庵棧筃東
塵俗麻年,福意強腰歇則
山林莊谷,禍箕實垰徒功
願蒙親近明師果菩提蔑店麻佂
福及情期知識花優曇亖劫耽厠

 

Đệ tam hội

Nếu mà cốc,
Là ắt đã không,
Pháp học lại thông.
Gìn tính sáng, mựa lạc tà đạo;
Sửa mình học, cho phải chính tông.
Chỉn bụt là lòng, sá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ;
Vong tài đối sắc ắt tìm cho phải thói Bàng công.
Áng tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở Cánh Diều Yên Tử;
Răn thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am Sạn non Đông.
Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc;
Sơn lâm chẳng cốc, hoạ kia thực cả đồ công.
Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín;
Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]