84.75
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Trần
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:33

第一會

命憹城市
涅用山林
怺業朗安閑體性
姅挧耒自在身心
貪愛源停,莊群汝珠腰玉貴
是非曢朗,特油牐燕說鶯吟
製搩碧隱筃籑,人間固饒勜得意
別桃紅處柳綠,天下能某主知音
月白暈青,芁每祖禪河淶焔
柳綿花岹,屹群生慧日森林
慮換骨約飛升,丹神買服
咅長生衛上界,徃兔群耽
冊易娂製,腰性瞶腰欣珠寶
經閒讀酉,重峼耒重女黃金

 

Đệ nhất hội

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]