Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:28

送龍岩歸演州

白頭自笑涴塵衣,
寂寞煙波舊釣磯。
柏府法官憐我老,
萊庭晝錦羨君歸。
交情冷淡看青眼,
詩思高深念翠微。
好法莫辭風浪劍,
故園松菊不危機。

 

Tống Long Nham quy Diễn Châu

Bạch đầu tự tiếu uyển trần y,
Tịch mịch yên ba cựu điếu ky.
Bách phủ pháp quan liên ngã lão,
Lai đình trú cẩm tiện quân quy.
Giao tình lãnh đạm khan thanh nhãn,
Thi tứ cao thâm niệm thuý vi.
Hảo khứ mạc từ phong lãng hiểm,
Cố viên tùng cúc bất nguy ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Tự cười mình bạc đầu rồi, áo vẫn nhuốm bụi,
Để cho nơi bến câu cũ sóng nước phải vắng vẻ.
Thương cho ta đã già mà còn làm pháp quan nơi Bách phủ,
Thèm cảnh ông được mặc áo gấm về trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm, lấy mắt xanh nhìn nhau,
Tứ thơ cao sâu, cảm hứng trước dãy núi biếc.
Hãy đi quách, đừng nề sóng gió hiểm nghèo,
Tùng và cúc ở nơi vườn cũ không phải là mối nguy cơ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cổ Mộ

Bạc đầu áo bụi tự cười
Bến câu còn để sóng chơi một mình
Thương tôi đai mũ lênh đênh
Sân Lai áo gấm ước tình bác sao
Với đời mắt biếc trông nhau
Với thơ hứng cảm để vào non xa
Về đi, chớ ngại phong ba
Vườn xưa tùng cúc nào là mối nguy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cười mình áo bụi bạc phơ đầu,
Để vắng sóng sông nơi bến câu.
Thương lão pháp quan nơi Bách phủ,
Cảnh thèm áo gấm trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm mắt xanh mặt,
Núi biếc tứ thơ hứng nhiệm mầu.
Hiểm trở đi không nề sóng gió,
Vườn xưa tùng cúc chẳng nguy đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời