Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:54

奉賡太宗平章韻

老厭繁華漢富平,
春心寄傲曉窗明。
野蒿倚竹一般色,
煙樹隔江無限情。
雲氣往來天大小,
陽光旦暮物枯榮。
安閒世故多疏懶,
偃卻胸中十萬兵。

 

Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận

Lão yếm phồn hoa Hán Phú Bình,
Xuân tâm ký ngạo hiểu song minh.
Dã cao ỷ trúc nhất ban sắc,
Yên thụ cách giang vô hạn tình.
Vân khí vãng lai thiên đại tiểu,
Dương quang đán mộ vật khô vinh.
An nhàn thế cố đa sơ lãn,
Yển khước hung trung thập vạn binh.

 

Dịch nghĩa

Phú Bình đời Hán lúc lúc về già cũng chán cảnh phồn hoa,
Đem lòng xuân gửi vào sự cười cợt với ánh sáng cửa sổ lúc ban mai.
Cỏ nội dựa bên khóm trúc, mầu sắc như nhau,
Cây lồng khói bên kia sông, mối tình dào dạt.
Hơi mây vất vưởng, bầu trời khi lớn, khi nhỏ,
Mặt trời sớm tối, cảnh vật khi héo, khi tươi.
Quen an nhàn, biếng nghĩ đến biến cố ở đời,
“Chục vạn quân” chưa trong lòng đành dẹp lại.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Già chán phồn hoa cảnh Phú Bình,
Song mai cười gửi chí bình sinh.
Cỏ chen khóm trúc cùng chung sắc,
Cây cách dòng sông biết mấy tình.
Qua lại mây bay, trời lớn nhỏ,
Sớm chiều nắng dọi, vật khô vinh.
An nhàn quen thói sinh lười biếng,
Dẹp hết trong lòng chục vạn binh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phú Bình già lão chán phồn vinh,
Cười cợt sáng xuân gửi chí mình.
Khóm trúc cỏ bên cùng một sắc,
Cây lồng khói sóng biết bao tình.
Hơi mây vất vưởng trời dài ngắn,
Chiều sớm mặt trời cảnh héo xinh.
Quen rỗi việc đời luôn biếng nghĩ,
Trong lòng dẹp hết vạn quân binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời