Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 10:00

戊申正月作

三分頭白寸心丹,
世上紛紛萬事難。
自笑不如錢若水,
年纔四十便休官。

 

Mậu Thân chính nguyệt tác

Tam phân đầu bạch thốn tâm đan,
Thế thượng phân phân vạn sự nan.
Tự tiếu bất như Tiền Nhược Thuỷ,
Niên tài tứ thập tiện hưu quan.

 

Dịch nghĩa

Ba phần tóc trên đầu đã bạc, vẫn tấc lòng son,
Sự đời bối rối, muôn việc khó khăn.
Tự cười mình không bằng ông Tiền Nhược Thuỷ,
Tuổi mới bốn mươi đã cáo quan về hưu.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ba phần tóc bạc tấc lòng son,
Đường thế gian nan buớc cũng chồn.
Tự giễu không như Tiền Nhược Thuỷ,
Tuổi vừa bốn chục đã hưu quan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng son, tóc bạc ba phần
Sự đời bối rối muôn lần khó khăn
Đâu bằng Tiền Nhược Thuỷ chăng
Tuổi vừa bốn chục đã lăm về vườn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba phần tóc bạc tấc lòng son,
Bối rối việc đời gian khổ còn.
Tự giễu không bằng Tiền Nhược Thuỷ,
Tuổi vừa bốn chục đã hưu non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba phần bạc tóc lòng son,
Việc đời bối rối mãi còn gian lao.
Đâu bằng Tiền Nhược Thuỷ nào?
Tuổi vừa bốn chục đã vào hưu non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời