Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 10:01

夜歸舟中作

萬國民生沸鼎魚,
朔燕東汴已邱墟。
歸舟未穩江湖夢,
分取魚燈照古書。

 

Dạ quy chu trung tác

Vạn quốc dân sinh phí đỉnh ngư,
Sóc yên đông Biện dĩ khâu khư.
Qui chu vị ổn giang hồ mộng,
Phân thủ ngư đăng chiếu cổ thư.

 

Dịch nghĩa

Nhân dân muôn nước như cá trong vạc nước sôi,
Đất Yên phương bắc, đất Biện phương đông đã thành gò đống.
Trên chiếc thuyền về, chưa yên giấc mộng giang hồ,
Muợn ánh đèn thuyền chài soi đọc cuốn sách cổ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Muôn nước dân sinh cá vạc sôi,
Biện đông Yên bắc tả tơi rồi.
Thuyền về trằn trọc khôn yên giấc,
Mượn ánh đèn chài dở sách coi.


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dân sinh muôn nước nguy rồi
Biện đông Yên bắc tơi bời tan hoang
Thuyền về giấc ngủ khôn an
Đèn chài mượn đọc đôi hàng sách xưa

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhân dân như cá nước sôi,
Biện đông Yên bắc, thành đồi gò thôi.
Giang hồ giấc mộng, khôn nguôi,
Sách xưa muợn ánh đèn soi đọc thầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời