Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:57

題玄天觀

白日升天易,
致君堯舜難。
塵埃六十載,
回首愧黃冠。

 

Đề Huyền Thiên quán

Bạch nhật thăng thiên dị,
Trí quân Nghiêu Thuấn nan.
Trần ai lục thập tải,
Hồi thủ quý hoàng quan.

 

Dịch nghĩa

Ban ngày bay lên trời còn dễ,
Giúp vua để vua được như Nghiêu, Thuấn mới khó.
Sáu mươi năm sống trong cõi trần,
Ngoảnh lại luống thẹn với người đội mũ vàng (chỉ đạo sĩ).


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Lên trời còn sự dễ,
Giúp chúa thật điều gay.
Sáu chục năm lẩn thẩn,
Trông người hổ thẹn thay.


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên trời chừng chẳng khó
Giúp chúa thật gian nan
Sáu mươi năm cõi thế
Trông người càng hổ hang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Khởi

Lên trời vẫn còn dễ,
Phò vua khó lắm thay.
Sáu chục năm sống gắng,
Mình sang, hổ thẹn thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày bay còn dễ lên trời,
Giúp vua Nghiêu, Thuấn tạo thời khó khăn.
Sáu mươi năm sống cõi trần,
Ngoảnh xem luống thẹn người mang mũ vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ban ngày bay dễ lên tầng trời,
Giúp được Thuấn Nghiêu khó cõi đời.
Sáu chục năm trong trần thế kiếp,
Mũ vàng, luống thẹn với cùng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời