Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lu lù

Con đường nào mới đắp
Tớ san bằng tăm tắp

Con đường nào rải nhựa
Tớ là phẳng như lụa

Trời nóng như lửa thiêu
Tớ vẫn lăn đều đều

Trời lạnh như ướp đá
Tớ càng lăn vội vã

Mau chóng xong đường này
Cho các bạn trồng cây

Xe cộ bon bon chạy
Rộn rịp người qua lại

Rồi tớ lại ra đi
Cái bụng sôi ầm ì

Ngửi thấy mùi đất mới
Tớ lại lăn đi vội

Tớ là chiếc xe lu
Đừng chê tớ lù đù.


Bài thơ này đã được giải trong cuộc thi thơ do Hội Nhà văn tổ chức. Thi sĩ Chế Lan Viên rất khen ngợi.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]