15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 2 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
Tạo ngày 27/01/2017 09:24 bởi hongha83
Trần Ngọc Thụ (1934-) là nhà thơ Việt Nam hiện đại, quê ở Bắc Giang. Nguyên cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam; giải thưởng thơ Nam Định.

Tác phẩm:
- Em vẫn như ngày xưa (thơ), 1989
- Cánh buồm xa (thơ), 1990
- Hai chiều ngày vui (thơ), 1990

 

Hai chiều ngày vui (1990)

Thơ dịch tác giả khác