Chim kia sao giống tựa con ô,
"Cô ố" dài hơi cứ thế hô.
Cây vải, đêm kêu sao cấp thiết,
Đỗ hoa ngày hót lưỡi càng khô.
Khối đàn bà tốt không hờn giận,
Bao mẹ chồng hiền thắm đẹp tô.
"Cô ái" mà kêu mau đổi lại,
Người đời không ghét lại yêu cơ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)