Đỉnh núi tùng xanh cao mấy trượng,
Vui rừng trúc biếc bạn kề bên,
Xanh rờn chẳng sợ đông sương tuyết,
Cây núi vờn mây đẹp mắt nhìn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)