Thẹn mình lánh nạn nơi rừng núi,
Ngựa cũ tìm về mến chủ xưa.
Đáng tiếc bạn bè quên nghĩa cũ,
So cùng ngựa nọ thẹn hay chưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)