Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2016 21:37

Hết bèo rong lại nở ra,
Trời sinh trời dưỡng thực là hữu tâm.
Sang xuân gặp hội mưa dầm,
Bèo non đâu đấy nảy mầm tốt tuơi.


Đồ Liên - Đồ Dư

Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996