Vườn nhỏ trồng hoa thú thảnh thơi,
Hoa thần sớm đã báo tin vui.
Gió kia có ý đưa hương ngát,
Mưa nọ vô tình thắm nhị tươi.
Ngắm cảnh lầu cao càng thấy rõ,
Vui chân xe nhỏ dạo đi chơi.
Khách thường đi lại bình hoa đẹp,
Hướng tới lầu thơ để hẹn lời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)