Một cây tùng nọ,
Trồng chậu để chơi.
Thân cây thấp bé,
Gốc rễ sần sùi.
Bụi phủ đầy lá,
Đất lại ít oi.
Nếu trồng xuống đất,
Cây cao ngất trời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)