Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 10:36

贈陳邦謹畫象并詩

形容骨格耐冬寒,
相貌亭亭亦可觀。
風流一段渾描盡,
心裏難描耿耿丹。

 

Tặng Trần Bang Cẩn hoạ tượng tính thi

Hình dung cốt cách nại đông hàn,
Tướng mạo đình đình diệc khả quan.
Phong lưu nhất đoạn hồn miêu tận,
Tâm lý nan miêu cảnh cảnh đan.

 

Dịch nghĩa

Hình dung cốt cách chịu đựng được giá lạnh mùa đông,
Tướng mạo đường đường cũng đáng xem.
Mọi vẻ phong lưu đều vẽ được hết,
Chỉ khó vẽ tấm lòng son chói sáng mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Thân hình rắn rỏi quen sương tuyết,
Tướng mạo khôi ngô ngó cũng giòn.
Mọi vẻ phong lưu đều tả hết,
Mà chưa tả được tấm lòng son.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Huy Giu, Huệ Chi

Hình dung cứng cáp giữa trời đông,
Tướng mạo uy nghi cũng đáng trông.
Mọi vẻ phong lưu tô được hết,
Khôn tô choi chói tấm son lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hình dung cốt cách chịu hàn đông,
Tướng mạo đường đường cũng đáng trông.
Mọi vẻ phong lưu đều vẽ được,
Khó bồi tô sáng tấm son lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cốt cách hình dung dạn tuyết sương
Khôi ngô tướng mạo dáng đường đường
Phong lưu mọi nét bày ra hết
Riêng tấm lòng son khó vẽ tường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời