Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 06:10

將寂寄金山禪師其二

蓄藥欲治病,
無病安用藥。
今有無米飯,
無口人咬著。

 

Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư kỳ 2

Súc dược dục trị bệnh,
Vô bệnh an dụng dược?
Kim hữu vô mễ phạn,
Vô khẩu nhân giáo trước.

 

Dịch nghĩa

Tích thuốc muốn chữa bệnh,
Không có bệnh dùng thuốc làm gì?
Nay có thứ cơm “không gạo”.
Để cho người “không miệng” ăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Tích thuốc nhằm chữa bệnh,
Không bệnh, thuốc đâu cần?
Như có cơm "không gạo",
Cho người "không miệng" ăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuốc nhằm để chữa bệnh rồi,
Không đau dùng thuốc lôi thôi làm gì?
Thứ cơm “không gạo” có khi.
Để người “không miệng” ăn thì lạ chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời