Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 20:03

月盎山寒堂

宿得非心未出塵,
戲穿百衲半僧身。
滿山花色春三月,
一枕泉聲秋八分。
只恐世間無勝境,
莫言天下欠閒人。
此翁煉得心如鐵,
不復梨花入夢頻。

 

Nguyệt Áng sơn hàn đường

Túc đắc phi tâm vị xuất trần,
Hí xuyên bách nạp bán tăng thân.
Mãn sơn hoa sắc xuân tam nguyệt,
Nhất chẩm tuyền thanh thu bát phân.
Chỉ khủng thế gian vô thắng cảnh,
Mạc ngôn thiên hạ khiếm nhàn nhân.
Thử ông luyện đắc tâm như thiết,
Bất phục lê hoa nhập mộng tần.

 

Dịch nghĩa

Sớm hiểu được thế nào là phi tâm nhưng chưa ra khỏi được trần tục,
Hãy mặc chơi áo bách nạp mới tạm giống sư thôi.
Sắc hoa đầy núi như trong ba tháng xuân,
Tiếng suối nghe bên gối như tiết thu đã tám phần.
Chỉ sợ trên đời không có thắng cảnh,
Chớ nói trong thiên hạ thiếu người thanh nhàn.
Ông già này luyện được lòng như sắt thép,
Ngọn giáo hoa lê không còn đi vào giấc chiêm bao nữa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Lòng Phật chưa thành chửa xuất gia,
Giống sư vì bởi khoác cà sa.
Đầy non hoa nở xuân hằng trẻ,
Hang gối khe reo thu sắp già.
Cảnh đẹp thế gian e chẳng mấy,
Người nhàn thiên hạ thiếu đâu mà.
Ông này luyện được lòng như thép,
Giấc mộng “hoa lê” chuyện đã qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lòng phi hiểu chửa thoát trần
Dùa mang bá nạp tăng nhân nửa vời
Hoa xuân ba tháng khắp nơi
Tiếng thu bên gối suối chơi cung đàn
Chỉ e cảnh đẹp thế gian
Đừng lo thiên hạ người nhàn hiếm hoi
Ông đây lòng luyện thép tôi
Chẳng còn vương mộng việc đời hoa lê

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm hiểu vô tâm, chửa xuất trần
Áo tăng nên dạng nửa sư ông
Xuân ba tháng trọn hoa ngàn thắm
Thu tám phần qua suối nước ngân
Chỉ sợ thế gian không cảnh đẹp
Đừng lo thiên hạ thiếu người thanh
Ông này luyện được lòng như thép
Giấc mộng hoa lê việc chẳng thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Chưa rời trần tục khó tu,
Áo cà sa mặc giống sư, như thầy.
Xuân sang ba tháng hoa đầy,
Tiết thu bên gối suối mây cạnh nhà.
Trên đời cảnh đẹp chẳng xa,
Thiếu đâu thiên hạ người ta thanh nhàn!
Ông già luyện chí thép gang,
Hoa lê ngọn giáo mộng tàn qua nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trần tục chưa rời khó xuất gia,
Giống sư bởi mặc áo cà sa.
Xuân sang ba tháng hoa đầy núi,
Thu tiết tám phần suối cạnh nhà.
Thắng cảnh trên đời không sợ vắng,
Thanh nhàn thiên hạ thiếu đâu ta!
Ông già luyện được lòng như thép,
Ngọn giáo hoa lê mộng đã qua.

15.00
Trả lời